Mere om samarbejdspartnere

Tømreren på Orø og Bache Design samarbejder om direkte genbrug af træ og tagpap. Vi modtager løbende byggematerialer, som er blevet tilovers fra byggeprojekterne hos Tømreren på Orø. Dermed reduceres tømrerfirmaets materialespild betydeligt, og materialerne forbliver i lokalmiljøet, mens vi ombygger dem til nyt.

Fors Affald Holbæk A/S og Bache Design samarbejder om direkte genbrug af træ. Fors indsamler rent træ fra genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Det sker for at flytte træmaterialer op i affaldshierarkiet med henblik på genbrug i et lokalt symbiosenetværk. Vi er en del af dette netværk og overtager derfor trærester fra Orø Genbrugsplads i form af produktionsrester og tidligere anvendt træ. Se mere om Fors på www.fors.dk